AIPRM Và Các Chức Năng Hữu Ích Tích Hợp Vào ChatGPT

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783814696437276672

Viết Một Cuốn Sách Hoàn Chỉnh Trong Một Cú Click Chuột

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786116550030516224

Viết Lại Bài Viết SEO AI Để Vượt Qua Kiểm Thử Google 

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783321631444430848

Tạo Bài Đăng Trên Blog Với Một Lần Nhấp Chuột

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786474749397041152

Tạo Kịch Bản Video YouTube Chuyên Nghiệp

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783039721472253952

Viết Tiêu Đề Và Mô Tả Hay Cho Bài Viết SEO

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1000110

Tạo Tiêu Đề Hấp Dẫn Cho Bài Đăng Trên Blog

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1784299893469474816

Tạo Bản Sao Quảng Cáo Facebook Cho Chuyển Đổi Cao

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1784794135828619264

Copy Nội Dung Cũ Và Viết Lại Nội Dung Mới Độc Đáo Hơn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1784184571873726464

Viết Một Bài Báo Chuẩn SEO Lên Top 1 Google

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785970025560268800

Viết Lại Một Bài Báo Do AI Viết Hay Như Người Viết

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785041968959848448

Tạo Kịch Bản Video Ngắn Cho TikTok Và YouTube Shorts

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1000110

Tạo Ra Tiêu Đề Hay Bằng Nhập Từ Khoá Mong Muốn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1782544363721854976

Tạo Ra Nhiều Từ Khoá Gợi Ý Tương Tự

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1787661694370320384

Viết Một Bài Viết Dài Với Tối Ưu SEO Cao Nhất Cho Website

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783539219952820224

Tạo Ra 3 Phản Hồi Đánh Giá Hay Bằng 1 Đánh Giá Trước Đó

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1784351684936597504

Trích Dẫn Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Cực Hay Từ Vấn Đề

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783559590085132288

Tạo Đề Cương Cho Ebook Thu Hút Người Đọc

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1783984516277460992

Viết Thư Xin Việc Hay Và Thu Hút Nhà Tuyển Dụng Hơn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1789816907139112960

Viết Lại Văn Bản Đúng Chuẩn 100% Là Con Người Viết

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786373879674171392

Tạo Chú Thích Cho Bài Đăng Facebook – Zalo Lên Trang Cá Nhân

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786621156657455104

Viết Bài Đăng LinkedIn Chỉ Với Một Từ Khoá

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785196586679406592

Nhập Tiêu Đề Video YouTube Và Tạo Ra 30 Thẻ Tag # Tìm Kiếm Cao

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786877892169555968

Tóm Tắt Và Làm Nổi Bật Nhất Những Điểm Quan Trọng Của Văn Bản

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1791232973790765056

Viết Một Bài Thôi Miên Khách Hàng Bằng Ngôn Ngữ Lập Trình NPL

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785201260031643648

Tạo Nội Dung Ảnh Thumnail YouTube Hay Bằng Chủ Đề Video

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1788887681418391552

Trình Sửa Lỗi Chính Tả Và Ngữ Pháp Tốt Nhất Cho Bạn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785188458785148928

Tạo Mô Tả Video YouTube Sát Thủ Cho Người Đọc

===========<>=========== 

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1790248443642634240

Viết Kịch Bản Ngắn Trên YouTube Bằng Cụm Từ Khoá

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1785998296721125376

Tạo Một Email Thuyết Phục Khách Hàng Tiềm Năng Của Bạn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1795455490583683072

Tóm Tắt Trang Web Và Xuất Bản Bằng File PFD

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1791063016285138944

Tạo Danh Sách 30 Tiêu Đề Bài Đăng Trên Blog

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1796760529990324224

Trình Bày Trình Chiếu  5 – 10 Trang Bằng Từ Khoá

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1788235229874614272

Viết Công Thức Từng Bước

===========<>=========== 

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786846392313188352

Viết 5 Bài Viết Đánh Giá Sản phẩm Trên Trang Web Liên Kết Amazone

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1790510891230556160

Viết Thư Xin Việc Cho Một Chức Danh Cụ Thể Như Trưởng Phòng

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1786324545184198656

Cấu Trúc Viết Nội Dung Trên Landing Page

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1790922370815614976

Viết Kịch Bản Cho Video Thuyết Minh Dài 60 Dây

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1787598077578969088

Cấu Trúc Bài Đăng Lên Blog Thân Thiện Với SEO

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1798700361276715008

Tạo Trò Chơi Kahoot Từ Văn Bản Của Bạn

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1794537156883251200

Kịch Bản Cho Phim Tài Liệu YouTube

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1791756784957128704

Đánh Giá Chi Tiết Sản Phẩm Dựa Trên Mô Tả Được Cung Cấp

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1800558682547941376

Thực Hành Tiếng Anh Với Thầy AI

===========<>===========

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1791258269688520704

Viết Lại Email Ngắn Gọn Với Giọng Điệu Tự Nhiên

===========<>=========== 

https://chat.openai.com/chat?__cf_chl_rt_tk=_JBNw7hnqbfWKsHUPPGRoC4zqYBHixDIK2AJ9XEZtSQ-1681094652-0-gaNycGzNGVA&AIPRM_PromptID=1784796316082368512

Tạo Đánh Giá Cho Doanh Nghiệp Địa Phương Trên Google

===========<>===========