Service Details

PPC

PPC Marketing

PPC là viết tắt từ trả phí cho mỗi lần nhấp vào web của bạn, một mô hình tiếp thị internet của các nhà quảng cáo bạn phải trả phí mỗi lần quảng cáo của bạn khi được nhấp vào trang web. Về cơ bản, đó là một cách để mua các lượt truy cập vào trang web của bạn, thay vì cố gắng kiếm tiền trên các lượt truy cập một cách hữu cơ.

Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm là một trong những hình thức phổ biến nhất của PPC. Nó cho phép các nhà quảng cáo đặt giá thầu cho vị trí quảng cáo trong các liên kết được tài trợ của công cụ tìm kiếm khi ai đó tìm kiếm từ khóa có liên quan đến dịch vụ kinh doanh của họ.

Ví dụ: nếu chúng tôi đặt giá thầu cho từ khóa phần mềm PPC, thì quảng cáo của chúng tôi có thể hiển thị ở vị trí cao nhất trên trang kết quả của Google.

image

Video Advertising

Video Advertising (Quảng cáo video) hiện nay rất phổ biến và hiệu quả tối đa nhất nhầm nâng cao khả năng thu hút khách hàng, qua đó còn cho khách hàng thấy lợi ích và tính năng của sản phẩm.

image

PPC Remarketing

PPC Remarketing là quảng cáo chỉ hiện thị cho những người đã tương tác vào trang web của bạn nhưng vào xem và không có bất kì hành động như là: đặt hàng, đăng ký thành viên.

image

Social Advertising

Social Advertising là quảng cáo dựa trên thông tin xã hội hoặc mạng trong việc tạo, nhắm mục tiêu và cung cấp truyền thông tiếp thị. Nhiều ví dụ hiện tại về quảng cáo xã hội sử dụng dịch vụ Phiên dịch cụ thể để thu thập thông tin xã hội, thiết lập và duy trì mối quan hệ với người tiêu dùng và để truyền thông

image

Display Advertising

Display Advertising quảng cáo trên các trang web hoặc ứng dụng hoặc phương tiện truyền thông xã hội thông qua các biểu ngữ hoặc các định dạng quảng cáo khác được làm bằng văn bản, hình ảnh, flash, video và âm thanh. Mục đích chính của quảng cáo hiển thị là cung cấp các quảng cáo chung và thông điệp thương hiệu cho khách truy cập trang web

620
Quản lý PPC cung cấp
213
Dự án quảng cáo xã hội
648
PPC Remarketings
1198
Tiếp thị lại PPC thành công