Giao diện Facebook và các kích thước hình ảnh bạn cần biết để chạy quảng cáo hiệu quả

Đăng vào 16/10/2022 647 lượt xem

Ảnh đại diện

 • Kích thước tối đa: 2048 x 2048 pixel
 • Kích thước tối thiểu: 170 x 170 pixel
 • Kích thước lý tưởng: 400 x 400 pixel
 • Tỷ lệ: 1:1

Ảnh bìa

 • Kích thước tối thiểu: 851 x 315 pixel (đối với máy tính), 828 x 465 pixel (đối với điện thoại)
 • Kích thước lý tưởng: 1702 x 630 pixel (đối với máy tính), 1122 x 630 pixel (đối với điện thoại)

Các bài đăng

Bài đăng 1 ảnh đơn

 • Ảnh vuông: 1200 pixel x 1200 pixel.
 • Ảnh ngang: 1200 x 630 pixel
 • Ảnh dọc: 1200 x 1500 pixel
 • Với bài viết chia sẻ liên kết: 1200 x 630 pixel
 • Với bài đăng story: 1080 x 1920 pixel, tỷ lệ 9:16

Bài đăng 2 ảnh

 • 2 ảnh ngang: 1200 x 600 pixel mỗi ảnh

 • 2 ảnh dọc: 600 x 1200 pixel mỗi ảnh

Bài đăng 3 ảnh

Album cover ngang:

Kích thước ảnh facebook 2022
 • Ảnh chính: 1200 x 600 pixel
 • 2 ảnh còn lại: 1200 x 1200 pixel mỗi ảnh

Bài đăng 4 ảnh

Album 4 ảnh vuông: kích thước 1200 x 1200 pixel mỗi ảnh

 

Ảnh bìa sự kiện:

 • Kích thước tối đa: 1200 x 628 pixel

 • Kích thước tối thiểu: 500 x 262 pixel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.