Khóa học giám đốc Marketing dành cho người đi làm

Đăng vào 15/10/2022 235 lượt xem

1) NHẬP MÔN MARKETING
– Marketing Là Gì?
– Bản Chất Marketing
– Câu Chuyện Marketing
– Sơ Đồ Tư Duy

2) TƯ DUY MARKETING
– Tư Duy Marketing Là Gì?
– Tư Duy Cố Định
– Tư Duy Tăng Trưởng
– Tư Duy Lãnh Đạo
– Sơ Đồ Tư Duy

3) MÔ HÌNH MARKETING
– Mô Hình Marketing Là Gì?
– Các Mô Hình Marketing Trên Thế Giới
– Các Mô Hình Marketing Tại Việt Nam
– Sơ Đồ Tư Duy

4) MARKETING MIX 7P
– Marketing Mix 7P Là Gì?
– Marketing Mix 7P
* P1: Product
* P2: Price
* P3: Place
* P4: Promotion
* P5: People
* P6: Process
* P7: Phyloshophy
– Sơ Đồ Tư Duy

5) ICM MARKETING
– ICM Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy
6) MARKETING 360 ĐỘ
– Marketing 360 Độ Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy

7) PLATFORM MARKETING
– Platform Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy
8) ECOSYSTEM MARKETING
– Ecosystem Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy

9) Ý TƯỞNG MARKETING
– Ý Tưởng Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy
10) DIGITAL MARKETING
– Digital Marketing Là Gì?
– Quảng Cáo Google Ads
* Quảng Cáo Google Search
* Quảng Cáo Google Display
* Quảng Cáo Google Video
* Quảng Cáo Google Email
* Quảng Cáo Google Khác
– Quảng Cáo Facebook Ads
* Quảng Cáo Facebook Cấp 1
* Quảng Cáo Facebook Cấp 2
* Quảng Cáo Facebook Cấp 3
* Quảng Cáo Facebook Cấp 4
– Quảng Cáo Tik Tok Ads
– Quảng Cáo Zalo Ads
– Quảng Cáo Linkedin Ad
– Quảng Cáo PPC Ads
– Email Marketing
– SMS Branding
– Sơ Đồ Tư Duy

11) SOCIAL MARKETING
– Social Marketing Là Gì?
– Các Mảng Socail Phổ Biến
* Facebook
* Tik Tok
* Zalo
* Youtube
* Instgram
* Pinterest
* Linkedin
– Sơ Đồ Tư Duy

12) CHIẾN LƯỢC MARKETING
– Chiến Lược Marketing Là Gì?
– Các Loại Chiến Lược Marketing
– 10 Chiến Lược Marketing Kinh Điển
– Sơ Đồ Tư Duy

13 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
– Lập Kế Hoạch Marketing Là Gì?
– Phân Loại Lập Kế Hoạch Marketing
– File Mẫu Kế Hoạch Marketing
– Tự Tay Lập Kế Hoạch Marketing Vào Dự Án Thực Tế
– Sơ Đồ Tư Duy

14) CHIẾN DỊCH MARKETING
– Chiến Dịch Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy
– Phân Loại Chiến Dịch Marketing
– Chiến Dịch Ngắn Hạn
– Chiến Dịch Trung Hạn

15) ĐO LƯỜNG MARKETING
– Đo Lường Marketing Là Gì?
– Sơ Đồ Tư Duy
– Mô Hình Hiệu Suất
– Mô Hình Tăng Trưởng

16) SEO WEBSITE CƠ BẢN
– SEO Website Cơ Bản Là Gì?
– MODULE 1
* Nguyên Tắc Cơ Bản SEO:
– MODULE 2
* Phân Tích Từ Khóa:
– MODULE 3
* Content SEO Insight:
– MODULE 4
* SEO Onpage Toàn Diện:
– MODULE 5
* SEO Offpage Toàn Diện:
– MODULE 6
* Công Cụ và Thủ Thuật SEO Mũ Trắng:
– MODULE 7
* Bảo Vệ SEO Và Duy Trì Thành Quả:
– MODULE 8
– Sơ Đồ Tư Duy

17) THIẾT KẾ HÌNH ẢNH
– Thiết Kế Hình Ảnh Là Gì?
– Thiết Kế Banner Trên App
* Canva
* Banner Maker
* Poster Maker
* PicsArt
* PS Express
– Sơ Đồ Tư Duy

18) SẢN XUẤT VIDEO
– Sản Xuất Video Là Gì?
– Sản Xuất Video Trên App
* VideoShow
* KineMaster
* CapCut
* Pixaloop
* MagicFX
* Creen Recoder
* Noise Reducer
– Sơ Đồ Tư Duy

19) KIẾM TIỀN INTERNET
– Kiếm Tiền Trên Internet Là Gì?
– Các Kênh Kiếm Tiền Qua Internet
* Kiếm Tiền Qua Affiliate
* Kiếm Tiền Qua Youtube
* Kiến Tiền Qua Facebook
* Kiếm Tiền Qua Website
* Kiếm Tiền Qua Tik Tok
– Sơ Đồ Tư Duy

20) CƠ HỘI VIỆC LÀM LƯƠNG TỪ 10 – 100 TRIỆU
– Cơ Hội Việc Làm Lương Cao Là Gì?
– Làm Profile Chuyên Nghiệp
– Tìm Kiếm Đơn Vị Đầu Quân Marketing
– Thương Lượng Và Đàm Phán Lương Cao
– Sơ Đồ Tư Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.